0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار CRASH ROYAL پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Modus Super Series
Stefan Bellmont
۴
۰
Scott Walters
Finished
۱۸:۰۵
Stefan Bellmont
۳
۴
Daniel Lauby
Finished
۲۰:۰۵
Mat Caste
۴
۰
Niall Culleton
Finished
۱۶:۳۵
Cor Dekker
۰
۴
Stefan Bellmont
Finished
۱۶:۵۰
Scott Walters
۴
۳
Daniel Lauby
Finished
۱۷:۰۵
Niall Culleton
۴
۳
Cor Dekker
Finished
۱۷:۲۵
Daniel Lauby
۴
۱
Mat Caste
Finished
۱۷:۴۵
Cor Dekker
۴
۰
Scott Walters
Finished
۱۸:۳۵
Niall Culleton
۳
۴
Daniel Lauby
Finished
۱۸:۳۵
Mat Caste
۰
۴
Stefan Bellmont
Finished
۱۸:۵۰
Daniel Lauby
۴
۳
Cor Dekker
Finished
۱۹:۱۰
Stefan Bellmont
۴
۳
Niall Culleton
Finished
۱۹:۲۰
Scott Walters
۴
۲
Mat Caste
Finished
۱۹:۴۵
Mat Caste
۰
۰
Cor Dekker
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید